OM – ABOUT

Wuxia er…

Et tidsskrift for filmkultur som gir ut to dobbeltnummer i året og søker å ta publikum og vår aktuelle medievirkelighet på alvor. I perioder har vi også fungert som en plattform for filmvisninger og presentasjoner i ulike formater, og blant annet avfødt den årlige festivalen ByFlimmer.

Wuxia vil tilføre norsk offentlighet et forum som dedikerer seg til kontekstualisering av filmen som kunstnerisk uttrykk og kulturfenomen. Vi søker nye måter å definere aktualitet på, som ikke innebærer å fungere som markedsføringsverktøy for filmbransjen. Vi har ingen skjult agenda om at du skal se mer – bare at du skal se bedre.

Wuxia gis ut med støtte fra Norsk Kulturråd, Norsk Filminstitutt og Fritt Ord. Wuxia samarbeider dessuten med Morgenbladets tidsskriftsatsning på nett, Portalen.

Redaksjonen

Maria Fosheim Lund (redaktør) er utdannet filmviter fra Columbia University og Universitetet i Oslo og jobber som filmformidler ved Nasjonalbiblioteket og frilans filmkurator. Hun har tidligere blant annet jobbet i filmavdelingen til MoMA (Museum of Modern Art) og på Museum of the Moving Image, NYC, og har skrevet for en rekke norske og internasjonale publikasjoner.

Anders Lysne (redaktør) er utdannet film- og medieviter fra Københavns Universitet og jobber som uniersitetslektor og ph.d.-kandidat i filmvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn i undervisning og festivalarbeid og har skrevet om film i en rekke internasjonale antologier og tidsskrifter.

Marte Stapnes (redaksjonssekretær) jobber for Universitetsforlaget som tidsskriftkoordinator, og er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om thrillerfilm. Er også redaksjonssekretær for Norsk Pressehistorisk Tidsskrift og frilans skribent og korrekturleser.

Mira M. Refseth Langeland (redaksjonsmedarbeider og nettredaktør) er redaksjonsassistent i Le Monde Diplomatique og frilanser som oversetter og språkvasker. Med i forlaget H//O//F og Masterbloggen. Utdannet litteraturviter og har studert fransk og filmvitenskap.

Maria Moseng (redaksjonsråd) har bakgrunn som kritiker og skribent, og er initiativtager og tidligere redaktør i Wuxia. Jobber som ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo og forsker på vold og biopolitikk i eksperimentell dokumentarfilm.

In English:

Wuxia is…

– A Norwegian journal for film culture published twice a year, with in depth articles in Norwegian, English and sometimes other Scandinavian languages
– A platform for  screenings, presentations and discursive activities in different formats.

Wuxia was initiated in 2012 to meet the need for a journal dedicated to the contextualization of film as an artistic expression and as a cultural phenomenon. We seek to appeal to a wider audience than magazines for the film industry, academic periodicals, celebrity news in daily news coverage and existing film magazines. Wuxia searches for new ways to define what is worth covering – and is not merely a marketing tool for new films. We have no hidden agenda and do not want you to watch more – only better.

Wuxia is published with support from Arts Council Norway (Norsk Kulturråd), Norwegian Film Institute (Norsk Filminstitutt) and Freedom of Expression Foundation (Fritt Ord).

For questions about content, subscription or anything else – shoot us an email: redsek@wuxia.no

Reklamer