OM – ABOUT

Wuxia er…

Et tidsskrift for filmkultur som gir ut to nummer i året fyllt med tekster om alle former for bevegelige bilder. Wuxia er også en sporadisk plattform for filmvisninger og presentasjoner i ulike formater, og har blant annet avfødt den årlige festivalen ByFlimmer.

Wuxia er dedikert til filmen som kunstnerisk uttrykk og kulturfenomen, og å se denne i kontekst. Vi søker nye måter å definere aktualitet på som ikke innebærer å fungere som markedsføringsverktøy for filmbransjen. Vi har ingen skjult agenda om at du skal se mer – bare at du skal se bedre.

Wuxia gis ut med støtte fra Norsk Kulturråd, Norsk Filminstitutt og Fritt Ord. Wuxia samarbeider dessuten med Morgenbladets tidsskriftsatsning på nett, Portalen.

Redaksjonen

Maria Moseng (redaktør) har bakgrunn som kritiker og skribent, og startet Wuxia i 2012. Jobber som ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo og forsker på landskap og politisk estetikk i dokumentarfilm.

Anders Lysne (redaktør) er utdannet film- og medieviter fra Københavns Universitet og jobber som uniersitetslektor i filmvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har bakgrunn i undervisning og festivalarbeid og har skrevet om film i en rekke internasjonale antologier og tidsskrifter.

Mira M. Refseth Langeland (redaksjonsmedarbeider og nettredaktør) er redaksjonsassistent i Le Monde Diplomatique og frilanser som oversetter og språkvasker. Med i forlaget H//O//F og Masterbloggen. Utdannet litteraturviter og har studert fransk og filmvitenskap.

Maria Fosheim Lund (redaksjonsråd) er utdannet filmviter fra Columbia University og Universitetet i Oslo og jobber som filmformidler ved Nasjonalbiblioteket og frilans filmkurator. Hun har tidligere blant annet jobbet i filmavdelingen til MoMA (Museum of Modern Art) og på Museum of the Moving Image, NYC, og har skrevet for en rekke norske og internasjonale publikasjoner. Tidligere redaktør og med på å starte Wuxia.

In English:

Wuxia is…

– A Norwegian journal for film culture published twice a year, with in depth articles in Norwegian, English and sometimes other Scandinavian languages
– A platform for  screenings, presentations and discursive activities in different formats.

Wuxia was initiated in 2012 to meet the need for a journal dedicated to the contextualization of film as an artistic expression and as a cultural phenomenon. We seek to appeal to a wider audience than magazines for the film industry, academic periodicals, celebrity news in daily news coverage and existing film magazines. Wuxia searches for new ways to define what is worth covering – and is not merely a marketing tool for new films. We have no hidden agenda and do not want you to watch more – only to see better.

Wuxia is published with support from Arts Council Norway (Norsk Kulturråd), Norwegian Film Institute (Norsk Filminstitutt) and Freedom of Expression Foundation (Fritt Ord).

For questions about content, subscription or anything else – shoot us an email: redaksjon@wuxia.no