Wuxia 1-2 2015

wux-1

Temadelen i dette nummeret – Film, blikk, begjær og politikk – er inspirert av symposiet The Pleasure and Politics of Looking som vi medarrangerte tidligere i år, og handler om hvordan filmen former vårt begjær og blikk på verden. Gary Needham utforsker hvordan begrepet cruising kan beskrive hvordan film, kunst og populærkultur strukturerer vår måte å se på og Patricia White knytter begrepet om horisonter på film til feminismen og antikolonialismens utopiske tankerom. Kunstnerne Susanne Winterling og Knut Åsdam skriver om nye subjektiviteter, identifikasjoner og ideer om kroppen som formes i ny medieteknologi og eksperimentalfilm. 

Nummeret inneholder dessuten tekster om blant annet pornodramaet, truckersosialisme og hvordan små kunstfilmer fortsatt kan bli betydningsfulle mediefenomen – selv i en tid med overvekt av superheltfilmer og oppfølgere! Ta en titt på innholdsfortegnelsen og lenker til tekster fra nummeret som lagt ut på nett.

wux-3-1