Samarbeid

WUXIA samarbeider med andre kulturprodusenter for å arrangere filmvisninger og utveksle ideer.
Noen av disse er:

ByFlimmer

Kunstnernes Hus

Cinemateket i Oslo

Anatomisk teater/Skulpturbiennalen

Kortfilmfestivalen i Grimstad

Krystalbilleder

Transnational Arts Production (TrAP)