15 minutes of…

I etterkant av slipp og lansering av det nye filmbladet wuxia fikk vi redaksjonell omtale i Morgenbladet, D2, og Universitas, og positive anmeldelser i Morgenbladet, Bokmagasinet og Vinduet. Du kan også lese intervju med oss i Montages. 

På samme måte som litteraturtidsskriftene Vagant og Vinduet i stor grad har utgangspunkt i litteraturvitenskapelige miljøer, er Wuxias redaksjonelle linje fundert i akademisk filmkompetanse. Det er på høy tid at norske filmvitere tar større plass og større ansvar i filmoffentligheten.

Ulrik Eriksen i Morgenbladet

Setter redaktørene, Maria Moseng og Maria Fosheim Lund, sammen et tilsvarende kvalitetsfylt nummer neste gang, vil de allerede være et stort steg på veien til å hente og heve såvel filmkritikk som filmkritikk-kritikk ut og opp fra filmbransjens tidvis altfor klamme egen favn. Så la deg ikke skremme av formen, gi wuxia en sjanse – og gjør som Vinduet: se med forventningsfullhet frem til neste nummer.

Jon Hagene i Vinduet

Selvfølgelig skal Wuxia løfte fram den delen av filmkunsten som presses ut av kinosalene og inn i galleriene, ut på nettet, turnerer festivalene. Det er et riktig valg.

Tor Eystein Øverås i Bokmagasinet

Klassekampen